SHOWA

ถุงมือกันความเย็นรุ่น 477

ถุงมือโพลิเอสเตอร์ / ไนลอน / หุ่มฉนวนอะคริลิก เคลือบไนไตรล์ทั้งชิ้น ผสมผสานกับไนไตรล์ชนิดโฟมบริเวณฝ่ามือ

สอบถามและลองด้วยตัวคุณเองวันนี้

ตัวอย่างทดลองฟรี​

Single Product - Free Trial Sample Form(thai)

ป้องกันมือจากความเย็น

บริเวณมือแบบโฟมและการเคลือบไนไตรล์สองชั้น ช่วยให้ความแม่นยำในการทำงานสภาพเปียกและลื่นน้ำมัน ทั้งยังคงความยืดหยุ่นได้ในอุณหภูมิต่ำถึง -50°C

ถุงมือกันความเย็นรุ่น 477

การเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมกับงาน คือกุญแจสำคัญสู่ประสิทธิภาพสูงสุด!

เคล็ดลับในการเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของกิจกรรมในอุตสาหกรรมของคุณ

ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์

5 คู่ต่อหนึ่งถุง
12 ถุงต่อหนึ่งกล่อง
60 คู่ต่อหนึ่งกล่อง

อะคริลิคฉนวนคงที่
ไนลอน
โพลีเอสเตอร์
ถักทอแบบไร้รอยต่อ

M
L
XL
XXL

Cat. II EN 511011
EN 388:20164231X

275 – 290mm

โฟมไนไตรล์
ไนไตรล์

สีฟ้าเคลือบด้วยสีดำ

shutterstock_719930293-1.jpg

รับใบเสนอราคา

Single Product - Get Quote Form(thai)