การรับรอง

HACCP-Excia logo
Halal-Excia logo

ทำไมต้องใช้ ถุงมือรับรอง HACCP และฮาลาล?

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารและชุมชนมุสลิมที่มุ่งเน้นธุรกิจฮาลาล ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยระดับสูง

HACCP และฮาลาล คืออะไร

HACCP (‘Hazard Analysis Critical Control Point’) เป็นแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบต่อความปลอดภัยของอาหารจากอันตรายทางชีวภาพ เคมีภัณฑ์ และทางกายภาพในกระบวนการผลิตที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ปลอดภัยและออกแบบมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย พูดง่าย ๆ คือ HACCP เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

ฮาลาลภายใต้ระบบมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์จะต้องทำจากวัสดุหรือส่วนผสมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอิสลาม อาหารฮาลาลได้รับการอนุมัติตามกฎหมายและอนุญาตให้ชาวมุสลิมรับประทานได้ ชาวมุสลิมไม่ได้รับอนุญาตให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นฮะรอม (ต้องห้าม) เช่น หมู ไขมันสัตว์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ใครออกใบรับรอง?

ใบรับรอง HACCP และ HALAL ของ Excia ออกโดย Pearl Certification Sdn Bhd และกระทรวงการพัฒนาอิสลามมาเลเซีย (JAKIM) ตามลำดับ ใบรับรองทั้งสองได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผลิตภัณฑ์ใดได้รับการรับรองภายใต้ HACCP และ HALAL?

ถุงมือที่ใช้ครั้งเดียวของ Excia รุ่น 9300 และ 9410 ถูกผลิตและบรรจุในโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ HACCP ถุงมือฮาลาลทั้งสองได้รับการรับรองจาก JAKIM

Food Safe กับ HACCP แตกต่างกันอย่างไร

 Food Safe TestHACCP
มุ่งเน้นทดสอบกระบวนการ / ระบบ – CCP (จุดควบคุมที่สำคัญ)
ความครอบคลุมการทดสอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
มาตรฐานEN 1186-1:2002/ FDA – ทดสอบการสัมผัสอาหาร (ไมเกรชันทั้งหมด)HACCP Codex Alimentarius (สุขอนามัยอาหาร)
วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ปนเปื้อนเพื่อป้องกัน ลด และกำจัดการเกิดอันตรายด้านความปลอดภัยของอาหาร
โลโก้excia product foodSafetyStandardsexcia product HACCP Excia logo

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ HACCP ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร