มาตรฐานของ PPE

เพื่อช่วยให้คุณเลือกชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับการใช้งาน สหภาพยุโรปได้กำหนดชุดป้องกันสารเคมีไว้ 6 ประเภท

"ประเภท" ของชุดป้องกันสารเคมีในยุโรป

EN 943-1&2
""ประเภทที่ 1""

ชุดป้องกันสารแคมีและก๊าซ

ป้องกันสารเคมีที่เป็นของเหลวและก๊าซ ละอองลอย และอนุภาคของแข็ง

excia product type1

EN 943-1
""ประเภทที่ 2""

ชุดป้องกันสารเคมีแบบไม่ได้ป้องกันก๊าซ

รักษาแรงดันบวกเพื่อป้องกันฝุ่น ของเหลว และไอระเหย

excia product type1

EN 14605
""ประเภทที่ 3""

ชุดป้องกันสารเคมีเหลว

ป้องกันสารเคมีเหลวที่พุ่งแรงและพุ่งตรงเข้าใส่

excia product type3

EN 14605
""ประเภทที่ 4""

ชุดป้องกันฝุ่นละอองสารเคมี

ป้องกันการอิ่มตัวของสารเคมีที่เป็นของเหลว

excia product type4

EN ISO 13982-1
""ประเภทที่ 5""

ชุดป้องกันฝุ่นละอองแห้ง

ปกป้องร่างกายทั้งหมดจากอนุภาคของแข็งในอากาศ

excia product type5

EN 13034
"ประเภทที่ 6"

ชุดป้องกันฝุ่นละอองสารเคมีบางเบา

สามารถป้องกันฝุ่นละอองสารเคมีเหลวบางเบาได้จำกัด

excia product type6

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ชุดป้องกัน EXCIA มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าต้องมีการประเมินรายละเอียดของอันตรายและสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลที่ให้ไว้ในแคตตาล็อกนี้สามารถช่วยคุณในการเลือกชุดป้องกันที่ถูกต้องได้ แต่การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

มาตรฐานยุโรปอื่น ๆ

EN 1073-1

ชุดป้องกันอนุภาคกัมมันตภาพรังสี

excia product EN1073

EN 1073-2

ชุดป้องกันอนุภาคกัมมันตภาพรังสี

excia product EN1073

EN 14126

ชุดป้องกันสารติดเชื้อ

เพิ่มสัญลักษณ์ “-B” หลัง “ประเภท TYPE” [เช่น TYPE 3-B] เพื่อแสดงว่าผ่านมาตรฐานยุโรปแล้ว

excia product EN 14126

EN 1149-5

ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต

excia product EN 1149

DIN 32781

ชุดป้องกันสารกำจัดศัตรูพืช

excia product DIN 32781

EN ISO 14116

ชุดป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ

excia product EN ISO 14116

EN 12941

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์กรองอากาศที่ใช้พร้อมกับหมวกกันน็อคหรือหน้ากาก

excia product protective

EN 14594

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์กรองอากาศที่ใช้พร้อมกับหมวกกันน็อคหรือหน้ากาก

excia product protective

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เกณฑ์ของแต่ละประเภทไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ โปรดอ้างอิงจากฉลากบนชุดและคำแนะนำในการใช้งาน ซึ่งระบุระดับการป้องกันของชุดเสมอ