เคมี

อุตสาหกรรมเคมีถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนสนับสนุนหลักในการสร้างความมั่งคั่งของประเทศ โดยพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและบรรลุประสิทธิภาพของการผลิตสูงสุด

กระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกี่ยวข้องกับการชะล้างด้วยสารเคมีเหลว การแช่ การขจัดคราบมัน การแยกคาร์บอน และการฆ่าเชื้อ

ความท้าทายในอุตสาหกรรม

อันตรายจากการทำงานในโรงงานคมี
➤ ผู้ปฏิบัติงานมีความอ่อนไหวต่อการสัมผัสสารเคมีในกิจกรรมประจำวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการและการผสมของไหลต่าง ๆ

การสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย
➤ การสัมผัสกับสารต่าง ๆ เช่น แอมโมเนีย สารเคมีทำความสะอาด สี กาว และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดความเสียหายสะสมอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากพื้นที่อับอากาศ
➤ การทำงานในพื้นที่จำกัดทำให้เกิดการขาดออกซิเจน ความเป็นไปได้ของการเกิดไฟฟ้าช็อต และแม้กระทั่งปัญหาด้านการระบายอากาศ

excia product iStock 825244548
excia product shutterstock 1759832420

วิธีการของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
➤ ด้วยการใช้ชุดป้องกันของเรา จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในการจัดการสารเคมี สารผสม และการรั่วไหล สามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานในที่สุด

มอบการป้องกันที่เหนือชั้น
➤ ชุดป้องกันของเรามอบความคุ้มครองทั้งร่างกายจากละอองสารเคมีและการกระเด็น สำหรับการทำงานในโรงงานเคมี

มอบความสะดวกสบายสูงสุด
➤ ชุดป้องกันของเราผลิตจากวัสดุที่ผ่านการคัดสรรอย่างมืออาชีพ ซึ่งให้การระบายอากาศสูงสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด

มาตรฐานและคุณภาพ
➤ ชุดป้องกันของเราสอดคล้องตามมาตรฐาน CE

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

excia product exsia 228865
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น CT007
excia product Disposable Gloves 9410 1 1 1
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว รุ่น 9410
excia product exsia 228824
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว รุ่น 9500
excia product exsia 229243
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว รุ่น 9300

การประเมินและการให้คำปรึกษา 1-1 ฟรี

Industry Page - Contact Form(thai)