อุปกรณ์ป้องกันมือ

การป้องกันมือได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ รวมถึง:อุบัติเหตุจากการบาดเฉือน
,อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำ,อาการแพ้หรืออักเสบของผิวหนัง รวมถึงการสัมผัสกับน้ำมันและสารเคมี ถุงมือที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันสารเคมีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN374 ส่วนมาตรฐานอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายสำหรับการป้องกันประเภทต่างๆ ได้แก่ EN388, EN407, EN511 เป็นต้น

หมวดหมู่
อุตสาหกรรม
การเคลือบผิว
วัสดุ
ค้นหา
excia product product1
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TX537
excia product product3
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TX536
excia product wechat image 20230512110320
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TU550
excia product tt520 5
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TT520
excia product tt515 website
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TT515
excia product product2
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือเอนกประสงค์ GX518
excia product product4
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือเอนกประสงค์ GX505
excia product general purpose gloves gt505 1 1
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือเอนกประสงค์ GT505
excia product general purpose gloves b0905 test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมืออเนกประสงค์รุ่น B0905
excia product chemical protection gloves 650 1 test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น 650
excia product chemical protection gloves chm test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น CHM
excia product chemical protection gloves 660 1 test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น 660

excia product product1
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TX537
excia product product3
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TX536
excia product wechat image 20230512110320
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TU550
excia product tt520 5
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TT520
excia product tt515 website
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือกันบาด TT515
excia product product2
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือเอนกประสงค์ GX518
excia product product4
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือเอนกประสงค์ GX505
excia product general purpose gloves gt505 1 1
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือเอนกประสงค์ GT505
excia product general purpose gloves b0905 test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมืออเนกประสงค์รุ่น B0905
excia product chemical protection gloves 650 1 test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น 650
excia product chemical protection gloves chm test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น CHM
excia product chemical protection gloves 660 1 test
ผลิตภัณฑ์ป้องกันมือ
ถุงมือป้องกันสารเคมีรุ่น 660

สำรวจโดยการป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันมือ

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย