อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

อุปกรณ์ป้องกันร่างกายมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บหรือการได้รับอันตราย ชุดคลุมคือชุดป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากร่างกาย เช่น สารเคมี ชีววัตถุ อนุภาคในอากาศ  และอื่นๆ ชุดป้องกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN เช่น EN ISO 13982, EN 13034, EN 1073 เป็นต้น

excia product Chemical Protective Clothing T5 200 Stitched Seams 1
การป้องกันร่างกาย
T5-200 ชุดป้องกันสารเคมี เย็บแบบมีตะเข็บ(Thailand version)

excia product Chemical Protective Clothing T5 200 Stitched Seams 1
การป้องกันร่างกาย
T5-200 ชุดป้องกันสารเคมี เย็บแบบมีตะเข็บ(Thailand version)

สำรวจโดยการป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันมือ

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย